John Janssen Grass Solutions Echt
 • zorgt voor aanleg
 • levert gras en aanverwante producten
 • totaalontzorging van voetbalvelden
Voorjaarsbemesting

In het voorjaar (+/- maart - april) en het gras begint weer te groeien, strooi je de voorjaarsbemesting. Het beste is om voor een regenbui te bemesten.

De belangrijkste voedingsstoffen zijn:

-stikstof (N) kleur en groei van het gazon

- fosfor (P) groei van de wortels

- kali (K) verhoogt weerstandsvermogen tegen weersinvloeden en tegen ziekten.

Bovengenoemde voedingsstoffen zit in wisselende samenstelling in onze mestproducten.

 

Vragen?

We nemen snel contact met je op!

Bestel nu je grasszaden!

Over Grasssolutions

John Janssen heeft jarenlange ervaring in:

Aanleg

 • Graszoden en/of inzaaien
 • Mollenkering (duurzame oplossing tegen mollen)
 • Infiltratieputten t.b.v. opvanghemelwater
 • Automatische beregeningsinstallatie
 • Machinaal leggen van grote oppervlaktes graszoden met 'Big Roll', (1.20m. x 15m / 2.40m. x 15m.)
 • (Tijdelijke) graszoden op evenemententerreinen en/of in bedrijfshallen t.b.v. reklame- en promotiedoeleinde

Levering

 • Topkwaliteit graszaden en/of graszoden
 • Teelaarde
 • Bodemverbeteraars
 • Organische meststoffen (verpakt en/of los gestort)
 • Totale grasverzorgingsmiddelen van o.a. voor- en najaarsbemesting, seizoensbemesting en kalkmeststoffen
 • Onkruidverdelgingsmiddelen en mosbestrijdingsmiddelen
 • Grasmaaiers inclusief advies

Voetbalvelden

 • Toezicht op werkzaamheden uitgevoerd door derden
 • Nemen van grondmonsters, na bodemanalyse optimaal bemestingsadvies
 • Rapportages van voetbalvelden t.b.v. seizoens- en grootonderhoud
 • Levering van doelen, doelnetten en belijningwagen