John Janssen Grass Solutions Echt
  • zorgt voor aanleg
  • levert gras en aanverwante producten
  • totaalontzorging van voetbalvelden
Voorjaarsbemesting

In het voorjaar (+/- maart - april) en het gras begint weer te groeien, strooi je de voorjaarsbemesting. Het beste is om voor een regenbui te bemesten.

De belangrijkste voedingsstoffen zijn:

-stikstof (N) kleur en groei van het gazon

- fosfor (P) groei van de wortels

- kali (K) verhoogt weerstandsvermogen tegen weersinvloeden en tegen ziekten.

Bovengenoemde voedingsstoffen zit in wisselende samenstelling in onze mestproducten.

 

Vragen?

We nemen snel contact met je op!

Bestel nu je grasszaden!

Tips voor een perfect gazon

Optimale verzorging en onderhoud van uw gazon

Bemesting

  1. strooien van kunstmest gedurende het groeiseizoen; N-P-K 12/10/18 strooi deze kunstmest met een gift van 1 kg / 10 m2 in de periode; ½ maart, ½ mei, ½ juli en ½ sept. (strooi wel bij regenachtig weer en/of sproei minimaal 1 uur met water)
  2. kalkbemesting, strooi dit in februari begin maart met een gift van 2 kg / 10 m2 (dit kan jaarlijks kalk is goed voor een neutrale PH en voor de preventieve werking ter voorkoming van mos)
  3. toch mos in uw gazon; bestrijding kan geschieden met ijzersulfaat in poedervorm dan wel opgelost in water worden aangebracht, voor een optimale werking en bestrijding van het mos, doe dit begin april. Na het ijzersulfaat te hebben aangebracht twee weken erna het gras verticuteren (machinaal dan wel met hark).

Maaien

Nooit u gras te kort maaien voorkom hiermee kale plekken waardoor er zich mos en/of onkruid kan ontwikkelen. Laat u gras ook niet te hoog worden dit verdringt de kleinere grassoorten en in droge periodes moet het gras dan te veel vocht uit de bodem opnemen (verdroging). Maai u gazon ook niet op extreem warme dagen (wacht tot het is afgekoeld en/of maai in de late avond (dit voorkomt verbranding van de grastopjes).

Sproeien

In droge periodes sproei uw gazon tijdig dit kan op ieder tijdstip van de dag ook in de felle zon. Echter het beste tijdstip is in de late avonduren (geen verdamping dus optimale infiltratie van het water naar de bodem)

Ontkruiden

Bestrijding van onkruiden kan het beste geschieden met MCPA / MCPP verkrijgbaar in boerenbond winkels en/of tuincentra. Let op de juiste dosering die op de verpakking staat vermeldt. Het ideale tijdstip voor onkruidbespuiting is april / mei en sept./okt.

Mieren

Last van mieren in het gazon gebruikt Baythion (Bayer) strooi- en gietpoeder los deze poeder op in water, 40 ml in 5 liter water sproei dit met een gieter op de nestingang.

Herstellen

Pleksgewijs herstellen en/of inzaaien steek het slechte stuk gras af. Strooi er wat gazonzaad op en bedek dit met een laagje teelaarde (3 cm) en/of herstel het met graszoden. Om schade aan het gras in het voorjaar te verkomen verwijder gedurende de winterperiode bladeren en/of voorwerpen die op het gras liggen. Is er weinig grasbezetting kan men kiezen voor doorzaaien strooi voldoende graszaad op het gazon, verticuteren in de lengte- en breedte richting en wals de open sleuven dicht.

Last van Rooddraad? Download hier de PDF.

Veel gazonplezier voor eventuele vragen raadpleeg bovenvermeld adres